Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Electriciteitsbedrijven.

1 Juli 1914. 1 Juli 1920.

Uurloon, Weekloon. Uurloon. Weekloon.

Geldloon ...... 25Vj cents ƒ 14,54 75Va cents f 33,58

Verhoudingscijfer. . . 100 100 296 231

IV. Gemiddelde loonen van gemeentewerklieden te Amsterdam en Rotterdam.

a. Tabelloonen per week te Amsterdam, gemiddelde van de verschillende loongroepen.

Juli Januari Januari October Juli

1913. 1918. 1919. 1919. 1920.

Geldloon ƒ 17,33 ƒ 19,49 f 27,45 ƒ 32,40 f 37,17

Verhoudingscijfer. ... 100 112.5 158.4 187 214.5

Een juist beeld van het werkelijk weekinkomen, met inbegrip dus van stukwerk en tariefwerk en verminderd met pensioenkorting, is slechts te geven voor de jaren 1913 en 1919:

1913. 1919.

Gemiddeld wekelijksch ontvangen bedrag . ƒ 16,53 ƒ 33,77

Verhoudingscijfer -f<i 100 203-8

De tabelloonen van 1 Juli 1920 zijn vergeleken met het gemiddelde tabel loon van 1919 met 28.7 °/0 gestegen. Past men deze correctie op het laatstgevonden verhoudingscijfer toe, dan krijgt men: 262.3.

b. Gemiddeld uurloon van vijf categorieën te Rotterdam.

1912. 1917. 1920.

Geldloon 27,5 cents 33,1 cents 81,8 cents

Verhoudingscijfer .... 100 120 295

Sluiten