Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bedenkelijke toestand, die zich aldus voor het bedrijfsleven, de werknemers incluis, bezig is te ontwikkelen, wordt nog verergerd doordat de credietzoekende ook op de kapitaalmarkt wederom Staat en gemeente tegenover zich vindt.

Spaarzaamheid in de huishouding der overheid zoo goed als in die van iederen staatsburger is ook uit dezen hoofde volstrekt noodzakelijk.

In het licht van deze beschouwingen behoeft het geen verwondering te baren, dat de Staat tegenover het duurteverschijnsel en de gevolgen, waartoe het moet leiden, voor een goed deel machteloos staat. Soberheid en arbeidzaamheid, waarop het in de eerste plaats aankomt, kunnen ïfcl§%ij de wet worden voorgeschreven. Het karakter van de in het volgend hoofdstuk te bespreken maatregelen is hiermede bepaald.

Sluiten