Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Staat heffingen moeten Worden gedaan voor productieve doeleinden bestemd. Ook al neemt men aan, dat bij een gesocialiseerde voortbrenging de vorming van de vereischte uitbreidingsfondsen geen moeilijkheden zal bieden, toch zal in elk geval een aanvangskapitaal moeten worden geheven. Een deel van de opbrengst der belastingen van Staat en Gemeente voor andere dan consumptieve doeleinden te bestemmen kan naar het oordeel van ondergeteekende niet worden aanbevolen. De heffingen voor de vorming van het kapitaal om een gesocialiseerde voortbrenging te beginnen, en om die in den eersten tijd uit te bouwen, zullen niet het karakter van algemeene belastingen mogen hebben. Zij zullen het karakter van vermogensheffingen moeten aannemen.

Ondergeteekende meent in het bestek van dit rapport te moeten volstaan met de bovenstaande uiteenzetting van zijn afwijkend inzicht ten opzichte van beschouwingen, die de meerderheid der commissie in de hier bedoelde paragrafen meende te moeten geven.

F. M. WIBAUT.

Sluiten