Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Groothandelsprijzen.

A Vergelijkend overzicht der groothandelsprijzen in een aantal landen, omgerekend op de basis: gemiddelde 1901 — 1910= 100. ' Bron: Bulletin Mensuel van het Office Permanent van het Institut International de Statistique, Augustus 1920. (Aangevuld met gegevens verstrekt door den Qirecteur van het Office Permanent.)

Europa. Amerika. Azië. Auairalte.

Oroot Britannlë M . „ Vereenigde Staten. „ . . I Japan.

en Ierland. Neder- * Britsch Depart- Australië.

Jaren Frankrgk. — land. Canada. Indlë. ment Bureau of

Statistique Italië. Centraal Depart- Depart- Ain- Census

en maanden. «énérale Board The tl, prof. Bureau ment ,rf rureau Brad X)an't Thomaa ment of culture an<j

de la of Ecoao- Bachi. ™ .d« L.bour. gf ^abor I trfjrfg Review. Gibsoo. ffufiatics. and Com- startte..

France. Trade. mist. atat"'- Statistiek. Statiatica. merce.

45 art. j 45 art. 44 art. 45 art. | 44 art. ! 48 art. 272 art. 294 art 96 art. 200 art.) 22 art. 37 art. 65 art. 92 art.

1901-1910 100 | 100 I 100 I 100 100«) 100 100 | 100 100 I 100 100 100 100 100

Q11 113 108 115 109 — 115 109 1 107 106 110 110 106 113. 100

9 2 8 114 22 116 - 119 115 114 112 117 121 119 119 118

9 3 5 5 21 6 - 114 116 112 112 114 113 125 121 109

9 4 8 116 120 116 121 12. 117 112 108 115 1.8 128 116 115

9 5 162 143 149 148 167 168 127 114 120 119 124 125 114 6

916 218 185 194 186 254 263 156 139 144 140 145 127 32 51

97 302 241 247 239 376 335 204 198 190 193 215 127 174 67

q« 392 265 272 264 515 447 239 220 228 216 238 147 239 194

412 294 285 281 461 341 252 238 227 217 | 235 292 206

1919 januari . . 402 286 263 261 410 - 246 228 225 217 232 - 197

Februari . 394 287 261 256 404 - 240 222 214 208 226 92

Maart J 388 294 257 252 410 - 238 226 209 205 238 - 93

April . . 384 291 260 252 418 240 228 210 208 252 96

Mei 376 272 269 266 426 - 244 233 210 \ 210 248 - 97

Juni ... 380 275 278 273 451 - 244 233 220 215 238 198

juli 403 279 290 282 457 - 253 246 230 221 248 - 202

Augustus. 402 297 292 291 466 - 259 254 243 I 228 246 208

September 416 305 296 293 468 - 259 249 237 225 227 212

October. . 441 317 306 306 492 - 257 251 237 223 216 - 229

November 468 334 314 316 553 - 264 259 242 218 222 - 228

Decemtfer 489 | 343 331 321 576 - 277 268 245 231 231 - 226

1B20 jyiuari . . 563 j 353 349 335 635 329 289 279 248 233 253 365 232

Februari. 603 365 367 355 701 325 295 280 254 239 247 376 237

Maart. . . 641 372 376 357 780 327 300 285 253 239 259 - 377 239

April... 679 ») 371 370 363 856 333 303 298 252 24 361 249

Mei 636 368 369 355 830 335 306 306 252 248 301 - 328 258

Juni 570 390 353 349 775 335 300 303 242 247 300 - 306 267

luli 'l 573 401 354 348 772 338 298 295 235 247 275 —

Augustus. 579 376 348 346 796 326 284 281 229 239 -244 -

September - - 344 - 324 - 219 234 228 - -

*) Gemiddelde der prijzen over 1901—1905. *) Herziene cijfers.

Bijlage A.

Sluiten