Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Kleinhandelsprijzen.

A. Vergelijkend overzicht der kleinhandelsprijzen van voedingsmiddelen in een aantal landen, omgerekend op de basis: Juli 1914 = 100. Bron: Monthly Bulletin of Statistics van het Suprème Economie Council, Augustus-September 1920.

I Groot ver.

Jaren en Britannië Frankrijk Italië . ,

... eenisde Canada. Australië,

maanden. en Ierland. (Parijs). (Rome). gtaten

1914 (Juli) | 100 100 100 100 100 100

1915 132 122 95 98 105 131

1916 . 161 132 111 109 114 130

1917 204 183 137 143 157 126

1918 210 206 203 165 175 132')

1919 217 261 206 186 186 147 »)

1919 April 207 257 230 178 180 —

Mei 204 268 232 181 182 146

Juni 209 263 225 180 185 147

Juli ..... 217 261 206 186 186 147

Augustus ... 216 238 207 188 194 148

September . . 222 259 222 184 193 148

October ... 231 283 241 184 192 156

November. . . 234 280 246 I 188 192 158

December. . . 236 285 252 1 193 199 158

1920 Januari. ... 235 290 275 197 206 160 Februari ... 233 297 299 196 212 162 Maart .... 235 339 300 . 196 215 163

April 246 358 310 207 215 173

Mei 255 378 325 212 224 177

Juni 258 369 325 215 228 187

Juli 262 373 318 215 ■ 227 194

Augustus ... | 267 — — | — 221 —

Britsch Neder- I

Jaren en Nieuw indië Noor- Dene- iantj Zwitser-

ir ï Zweden. /. . maanden. Zeeland. \*-ai- wegen. marken. 'Amster- iand, cutta). dam), j

1914 (Juli) 100 100 100 100 100 100 *)| 100

1915 112 108 — 124 128 114 119

1916 .„ 119 110 160 142 146 117 141

1917 ' 127 116 214 2) 181 166 146 178

1918 139 121 279 268 187 176 222

1919 144 155 — 310 212 204 250 »)

1919 April 142 140 276 336 — 190 —

Mei 142 140 271 328 — 181 I —

Juni 143 143 — 319 — 198 250

Juli 144 155 — 310 212 204 —

Augustus ... 146 151 — 313 — 201 —

September . . 148 154 298 309 — 197 241

October ... 150 153 300 | 307 | 198 —

November. . . 153 I 153 297 309 — 196

December. . . 155 151 299 307 — 193 237

1920 Januari. ... 158 153 295 298 251 197 Februari ... 160 154 294 290 — 199 — Maart .... 162 151 298 291 — 199 237

April 163 151 305 297 200 —

Mei 163 159 311 294 — 202 —

Juni ...... — 164 311 294 — 204 —

Juli 167 170 319 297 253 210

Augustus ... 171 167 — 308 — 212 —

') Juni. J) April-September. 3) Aan het einde der maand. *) Gemiddelde van het jaar 1914.

Sluiten