Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B.

I. Arbeidsloonen ') (in centen per uur) van volwassen werklieden bij ten behoeve van het Rijk bij aanbesteding uitgevoerde werken. Bron: Maandschrift van het Centraal Bureau van Statistiek.

1905 1908 1913 1918

C C B C C B B

S ° O ° ° ° °

0 2 o 2 2 2 2 Beroepen. ~ , ~

__* "«* bi) "o o "S "Ju

"w 2 « -O -O

>' 3 > '3 3 3 3

1 i e s i e e

o o o o o o o

i

1. Aard- en grondwerker. . 155 165 18 18 215 34' 63

2. Los arbeider 1{>5 155 16 16s 185 305 495

3. Metselaar 21s 22 235 235 275 435 71

4. Opperman 17 17s 185 18s 205 3 9 64

5. Rljswerker 19 19* 20 20s 22s 36 —

6. Schipper — — — ' — 215 32 —

7. Sjouwer 17 17 17 17 19s 345 72s

8. Smid 195 205 22 22 | 23' 33 —

9. Steenzetter 21 21 21 22 24 43 — (

10. Timmerman 20 205 215 21s 24 415 655

11. Verver 18s 19 20s 205 225 355 595

') In de jaren na 1908 was het vastgesteld loon vrijwel gelijk aan het uitbetaald loon.

II. Loonen der mijnwerkers. Bron: Jaarcijfers en Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens opgave van den Hoofdingenieur der mijnen bedroeg het gemiddeld loon per dienst (jaargemiddelde in guldens).

Ondergrondsche arbeiders. Bovengrondsche arbeiders.

1913 2.95 1.87

1914 2.79 1.86

1915 2.97 1.94

1916 3.46 2.23

1917 4.03 2.66

1918 5.18 3.58

1919 6.24 4.30

Eenigszins afwijkende resultaten geven de volgende door het Maandschrift aan particuliere bron ontleende cijfers, eveneens het gemiddeld loon per dienst (in guldens) weergevende:

Sluiten