Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Gemiddeld uurinkomen1) in de metaalindustrie op 1 Januari in de jaren 1918—1920. Bron: Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, aangevuld door de gegevens medegedeeld aoor den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. .

Blijkens mededeeling van het Centraal Bureau kan met de uit onderstaande cijfers voor 1918, 1919 en 1920 te berekenen gemiddelden vergeleken worden het gemiddelde, waartoe het Centraal Bureau bij het door het Bureau over het jaar 1910 ingesteld onderzoek naar de loonen in de metaalindustrie geraakte. Het gemiddeld uurloon kon toenmaals op 24 cents worden gesteld. Onderstaande gegevens geven voor 1 Januari 1920 een gemiddeld uurloon van 595 cents.

•\ Aantal werklieden. Gemiddeld uurinkomen in ets. Verhoudingscijfers (1918 = 100).

„ 3 I Geschoolden. Geoefenden. Ongeschoolden.1 .^e,j Geoefenden. I: . Geoefenden. 5*°?^

Gemeenten. tj schoolden. schoolden, schoolden. schoolden.

n ' .—

22 ■ 00 Oi O 00 O) O CO Cï O OOOJOOOOïOOO OJO OOOOOOOïOOO CiO

E — — CM — — CM — — CM — — CM — — CM — — CM — — CM — — CM — — CM

OJ Oi O) O) Oi Oi Ol Oi Oi O) II Ol 0J O) Oi Oi Oi Oi Oi Oi \\ Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi \ Oi Oi

O " - - - - - - - - - -||- - - -|- - -|- -

Amsterdam I a ||2283 2155 2298 963 900 1060 550 576 637II 39 I 46 67 36 43 63 31 40 53 lil 00 118 172 100 119 175 100 129 171

Rotterdam a 1962 1752 2942 988 893 1473 988 780 2072| 38 43 65 35 38 61 32 34 54 „ 113 171 „ 108 174 „ 106 169

Utrecht a 719 511 407 338 252 219 376 249 367 36 47 62 32 41 55 26 37 48 „ 130 172 „ 128 172 „ 142 185

Haarlem b 340 591 466 134 257 250 113 155 139 36 43 66 33 39 58 30 34 53 „ 119 183 „ 118 176 „ 113 177

Dordrecht b — 266 239 — 162 245 — 156 98 — 34 61 — 31 52 — 28 45 — — — — — — — — —

Hengelo c 809 825 1026 398 450 595 258 315 435 44 48 63 37 40 54 31 35 47 100 109 143 100 108 146 100 113 152

Vlissingen c 748 699 724 285 264 344 276 222 367 35 35 60 34 31 55 28 27 46 „ 100 171 „ 91 162 „ 96 164

Schiedam c 254 268 321 111 99 153 67 74 143 41 41 69 34 36 60 29 31 55 „ 100 168 „ 106 176 „ 107 190

Delft c 304 146 333 78 24 159 44 9 62 40 48 66 36 38 55 32 38 52 „ 120 165 „ 105 153 „ 119 162

Kinderdijk d 305 446 283 156 280 201 85 195 117 30 30 58 27 29 52 23 24 46 „ 100 193 „ 107 192 „ 104 200

') Vast uurloon vermeerderd met de bij-inkomsten per uur, exclusief extra loon voor overuren. J) a = Gemeente met 100.000 of meer inwoners.

* = „ „ 50.000—100.000

c = „ „ 20.000—50.000

d = „ „ minder dan 20.000 „

Sluiten