Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewenscht kan zijn voor de wijze van behandeling van klachten door den districts-duurteraad nadere regelen te stellen.

Art. 48. De bevoegdheid van de gemeenteraden, naast de wet verordeningen vast te stellen ter bestrijding van het onredelijk opdrijven en hooghouden van prijzen, wordt gewenscht geoordeeld. Men denke aan bepalingen nopens het in het openbaar prijzen van te koop geboden goederen en zoo meer. Ook de werkzaamheid der duurtecommissie kan hier de behoefte aan nadere voorschriften aan den dag brengen.

Overigens schijnen de artikelen geen toelichting te behoeven.

Een overzicht van maatregelen in enkele vreemde landen is als bijlage D3 bij deze memorie gevoegd.

Sluiten