Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Op 10 Augustus 1917 kwam tot stand de „Food Control Act" die „wegens den staat van oorlog" en in het belang van de veiligheid en de verdediging van het vaderland, van succesvolle krijgsvoering en van het onderhoud van leger en vloot, met betrekking tot levensmiddelen, voedsel voor dieren, brandstof, gereedschappen enz., regeeringscontröle invoerde. Aan deze wet wordt kortelijks het volgende ontleend.

Artikel 4 verbiedt het vernielen of doen bederven van voorraden met het doel den prijs op te zetten, het vasthouden van voorraden, het beperken van productie, vervoer, aanbod van of handel in levensbenoodigdheden en het vragen van bovenmatige prijzen.

Art. 5 geeft den President de bevoegdheid invoer, fabricage, opslag, en distributie van levensbehoeften aan eene vergunning te binden en redelijke prijzen, winsten en commissiën vast te stellen.

Artt. 6 en 7 omschrijven en verbieden ongeoorloofd vasthouden van goederen.

Artt. 8 en 9 bevatten de strafsanctie op art. 4.

Artt. 10, 11 en 12 geven den President bevoegdheid tot opvordering van levensmiddelen enz. noodig voor leger en vloot of 's lands verdediging, tot in- en verkoop van graan, bloem, boonen, aardappelen, tot opvordering van fabrieken, mijnen, olieleidingen enz.

Art. 13 verleent den President macht op te treden tegen prijsopdrijving enz., in de volgende woorden:

„That whenever the President finds it essential in order to prevent undue enhancement, depression, or fluctuation of prices of, or in order to prevent injurious spéculation in, or in order to prevent unjust market manipulation or unfair and misleading market quotations of the prices of necessaries, hereafter in this section called evil practices, he is authorized to prescribe such regulations governing, or may either wholly or partly prohibit, operations, practices, and transactions at, on, in, or under the rules of any exchange, board of trade, or similar institution or place of business as he may find essential in order to prevent, correct, or remove such evil practices. Such regulations may require all persons coming within their provisions to keep such records and statements of account, and may require such persons to make such returns, verified under oath or otherwise, as will fully and correctly disclose all transactions at, in, or on, or under the rules of any such exchange, board of trade, or similar institution or place of business, including the making, execution, settlement, and fulfillment thereof. He may also require all persons acting in the capacity of a clearing house, clearing association, or similar institution, for the purpose of clearing, settling, or adjusting transactions at, in or on, or under the rules of any such exchange, board of trade, or similar institution or place of business, to keep such records 'and to

Sluiten