Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. indien naar het inzicht van de Directie der Handelskamer de financieele toestand der betrokken vereeniging zoodanig is, dat haar behoud niet meer mogelijk wordt geacht;

2e. indien de Directie der Handelskamer niet accoord kan gaan met wijzigingen in de statuten der betrokken vereeniging aangebracht;

3e. indien de betrokken vereeniging financieele verplichtingen heeft aangegaan zonder goedkeuring van de Directie der Handelskamer ;

4«. indien de betrokken vereeniging naar het inzicht van de Directie der Handelskamer in eenigerlei opzicht zal hebben gehandeld in strijd met deze voorwaarden.

15. Zoodra de Handelskamer aan een vereeniging zal hebben medegedeeld, dat zij niet bereid is tot prolongatie eener door die vereeniging geteekende promesse mede te werken, zal die vereeniging verplicht zijn Onmiddellijk het volle bedrag der promesse bij de Handelskamer als zekerheid te storten.

De Directie van de Coöp. Groothandelsvereeniging „DE HANDELSKAMER".

Rotterdam, Januari 1920.

Sluiten