Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Bij de samenstelling van deze bloemlezing heb ik er niet alleen naar getracht, uit de verschillende dichtbundels, waaruit ik een keuze deed, de beste verzen bijeen te brengen, maar ook heb ik er naar gestreefd, het meest-eigene in het werk van alle auteurs en autrices naar voren te brengen.

Zeker had ik ook van anderen nog verzen kunnen opnemen, maar ik was bij de samenstelling van deze bloemlezing, die niet te lijvig mocht worden, genoodzaakt, mij in mijn keuze zeer te beperken.

Ook waren alle uitgevers, die ik om toestemming tot opname van verzen verzocht, niet even welwillend. Naar volledigheid werd trouwens allerminst gestreefd. Wanneer mede door deze bloemlezing de christelijke kunst onder ons, christenen, de plaats eenmaal zal innemen, die haar toekomt, zal ik mij voor mijn werk ruim beloond achten.

Zij het mij vergund, een woord van welgemeenden dank te brengen aan de auteurs, autrices en uitgevers van de hier verzamelde verzen voor de welwillendheid, mij bij mijn pogen betoond.

P. KEUNING.

Nijverdal, Juni '18.

Sluiten