Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

als we meer dan tot dusver, aanvaardden, dankbaar, de schatten van schoonheid, ons door onze christelijke dichters geschonken?

Wat we dan verstaan onder christelijke kunst?

Zie, als God ons hart aanraakt, als Hij met Zijn Heiligen Geest in dat hart komt wonen, wordt alles met ons anders.

Dan krijgt ons leven een ander doel, gaan we in een andere richting.

Dan zien we ook alles anders. We zien anders de dingen om ons heen; het leven in al zijn openbaringen.

We zien het verband tusschen zonde en lijden, zonde en straf, leven en sterven. We kennen ook den weg, dien wij te gaan hebben, om van zonde en schuld en dood verlost te worden. We zien de dingen dezer aarde in het licht van den hemel. Omdat wij, zondaren, andere schepsels, nieuwe menschen werden, uiten we ons ook anders.

En zoo moeten zich nu onze christelijke dichters als christenen uiten, ook in hun kunst.

Dat doen zij niet opzettelijk, maar dat doen zij, omdat zij niet anders kunnen.

Onze levensbeschouwing is maar niet buiten op ons geplakt, maar wortelt diep in ons hart, in ons innerste-zijn.

Waar nu kunst wordt geboren in het innerste-zijn van den kunstenaar, daar kan het niet anders of die

Sluiten