Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

af keerend van de goden, eens door hen gehuldigd, zich hebben gewend tot een ander godinnebeeld, zingen nog hun liederen.

Maar de christen-dichter heeft een ideaal, dat niet kan sterven. Hij ook zocht naar het eeuwige, het goddelijke, en hij vond.

Vandaar die hooggestemde zangen, die bijna profetische uitingen van verrukking, die ons de christen-dichters aller eeuwen geschonken hebben.

Maar vandaar ook, dat wij met onze christelijke kunst voorop moeten.

En daarom moet ons christen-volk weer leeren, eigen kunst te verstaan en te genieten. Daarom ook mag het werk van onze nieuwere auteurs en autrices aan ons christen-volk niet langer onbekend zijn.

Gelukkig, daar komt ontwaking. Onder onze christelijke onderwijzers, onder onze jongeren in 't algemeen, wordt belangstelling gevonden voor de christelijke kunst. Dat is zeer zeker verblijdend, maar daarbij mag het niet blijven. Daar moet iets op volgen. Er moet komen een dankbaar aanvaarden, van wat onze christen-dichters ons schonken; er moet komen een pogen, om hun werk te verstaan.

Onze christelijke kunst moet nader gebracht worden tot ons christen-volk. Daarom ook verzamelden we de verzen, die u, lezer, hierbij worden aangeboden.

Sluiten