Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERFSTAVOND

Hoe dartelt als een heerde welig vee van ooi en lam en hooggerugde rammen het duinenleger langs de kalme zee, gedoopt in 't goud der laatste zonnevlammen.

Geen herdersstaf beheerscht ze, zoo gedwee en willoos rijen zich haar ronde kammen, tot waar ze dalen in den groenen vree van wei en schaarsch omloofde eikenstammen.

Daar in de vert' met koelen najaarsdamp gesluierd, bidden spitse dorpetorens: elks naam is roep uit grijz' erinnering.

Des avondhemels eeuw'ge droomenlamp heft reeds in 't diepe zuid de zilv'ren horens en wijdt het peinzen aan wat lang verging.

(Van Hollands Kusten. Uitgave P. N. v, Kampen en Zoon, Amsterdam. Prijs f 250 geb.).

Sluiten