Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEG

De weg ten hemel is geen effen baan met veil'gend lommer voor ons zelfbehagen, waarlangs met vrome woorden en met waan wij d'afgod van ons ik naar boven dragen.

De weg is Christus! — Christus heeft bestaan te kiezen 't harde pad der oordeelslagen, en wie met Hem Gods vree wil binnengaan moet achter Hem z'n aardschen vrede wagen.

En 't lijdzaam volgen in dien wond'ren stoet, dien boetgezang en zucht en kruisen-schuren langs stronk en steen bij duister kennen doet,

dat leert de ziel in onheilzwang're uren,

die Gods gena genade baren doet,

wier wee z'allengs in wellust leert verduren.

Sluiten