Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSVERNIEUWING

O Godverlichte ziel op donkre wegen, gij hebt om 's Heeren wil üw wil gedood; en op die wegen rijst het morgenrood en op die zielen daalt een vloed van zegen!

Gij ziet met stillen lach het gierig wegen van niet te eig'nen aardeschatten aan; ge zijt met God.... de bergen in gegaan: gij gaat met God een hooger toekomst tegen!

En op dien weg verbiedt de gids u vrachten

van wat ter reiz' u niet dan last zou zijn:

„Werp neer, en spaar voor 't klimmen al uw krachten".

o, Wat ge lief hebt, brijzelt in 't ravijn,;:; maar in der bergen zuiv're starrenachten, troost God uw ziel met wat Hij haar zal zijn.

Sluiten