Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA DEN BONDSDISCH

Aan

Ik kom met lippen, druipend van den wijn, die Christi bloed bij disch en brood verbeeldde, waar treurenden en armen gasten zijn, maar spijs en drank de hoogste zieleweelde, —

tot U in 't stulpje vol van zonneschijn, dat eenvoud voor der menschen gunst verheelde, maar waar Gods vadergunst mij toebedeelde den zoeten beker van uw liefdewijn.

Daar, met dien dubb'len levensstroom gevoed, viert onze ziel een wijl van 't stadig sterven en vloeien uren van verrukking heen.

o Tranenstroom en stroom van dankgebeên, wat treuren kind'ren toch, die kronen erven, wat zielen, rein door Jezus' offerbloed?

Sluiten