Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS EEN KINDJE.

Als een Kindje, zwak en klein,

wankel ik naar Jezus heen, voelend: ik moét bij Hem zijn

en bij Hem alleen. De oogen, zien zij 't leven aan, groot-verwonderd open gaan. Angstig vluchtend tot den Heer, vind ik zielsrust weer.

Als een Kindje, schreiensmoe,

daar het dwaalt, nu 't duister daalt, vlucht ik naar mijn Jezus toe,

die mij roept en haalt, 't Kindje glimlacht om zijn leed, nu het zich geborgen weet, en ik, schuilend bij den Heer, glimlach evenzeer.

't Kindje legt zijn hoofdje stil

op het kussen, slaapt gerust,

van een trouwe zorg bewust, die steeds waken wil. Heer, dat ik in stervenspijn

een vertrouwend Kind moog' zijn

Houdt Gij in den doodennacht over mij de wacht.

(Ou Tijdschrift).

Sluiten