Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THALASSA!

De nacht was in de eikebosschen Tusschen de heuvlen klaar en koel; En statig stapten onze rossen, Naar 't oosten en 't verlangde doel.

Toen woei een windje in onze ooren Een vreemd gemurmel ver en veeg .... En brieschend sprong mijn ros naar voren, In onbevolen draf, en steeé

En stond ter kruine. Onbewogen, Onder de koperroode maan, Aanschouwden onze ontroerde oogen. Onmetelijk, den Oceaan!

Experimenten. Uitgave Van Dishoeck. Buaium).

Sluiten