Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIJNSTOK

Aan uwen sterken muur gestut, Voor allen guren tocht beschut,

O God, laat dragen,

In zuivre lucht,

Mij eedle vrucht,

Naar uw behagen.

Gij, die de winden hëbt geluwd, Uw zoetheid in mijn vrucht gestuwd,

Warm gouden zeemen,

Zoodat de hand

Bevende brandt

Om haar te nemen,

Kom zeiven tot uw rijpende aard, De bonte bleeke najaarsgaard,

Zij toeft uw stonde.

En laat mijn wijn

Geheven zijn

Ten uwen monde.

(Uit den bundel: De Overgave).

Sluiten