Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN DOOR STERVEN

Heerlijk leven in den Heer: niets-zijn ■— worden — groeien I Stil versterven in de aard, dan: ontkiemen '~ bloeien ! Sterven voor het aardsche slijk, leven in het Koninkrijk!

Worden als het kleine kind, 't zwakke, pasgeboorne; groeien dan, in Gods gena, als Zijn uitverkoorne. Vrij van stof-begeerlijkheid overgaan tot heerlijkheid!

Leven, zwellen, opengaan

voor èl Gods genaden !

In Zijn dragend, voedend Licht

heel de ziele baden 1

En dit niet voor kleinen tijd,

maar voor al — alle Eeuwigheid ....

Heer, hoe diep dit wonder-groot: zulk een prijs voor zulk een dood!

(Stamelingen (2e druk). Uitgave A. H. Kruyt, Amsterdam. Prijs f 0.75 ing. ƒ 1.25 geb.)

Sluiten