Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET OUDJE AAN 'T SPINNEWIEL (Herinneringsbeeld uit Zwitserland).

Plots staakt de voet, — plots stokt het wiel, ~ de hand laat zich den draad ontschieten; het oudje laat heur tranen vlieten, . en snikken breken uit heur ziel.

Zooals het wieltje staakt zijn zang, zoo kwam een eind aan alle vreugde die haar zoo zoetbedwelmend heugde.... En 't oudje schreit; schreit droef en lang.

(Uit de Diepte. Uitgave A. H. Kruyt, Amsterdam. Prijs gebonden f 1.25.)

Sluiten