Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELIJDENIS

Was het daarom geen offer en kan ik

Nu niet Uw offer en zijn heerlijkheid

Verstaan? En toch, ook dit weet Gij,

Dot als ik dan ook U niet hebben zal,

't Al is een leegte me en daarachter leegten

In eindloosheid, en ik eenzaam als geen.

O, om der wille van mijn eenzaamheid

En om mijn rustelooze, ontrouwe hart,

— Neen, om U zelf, die louter zegen zijt,

Die kent den nood, wiens liefde wal en schat

Is en wiens eeuwig meelij zacht

Om onze bleekheid valt, help mij, hoor mij —

Hoor mij «— ik zie Uw wonden en bezwijm ....

(Orplid. Uitgave van J. Ploegsma, Zeist. Prijs f 2.10 geb.).

Sluiten