Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN TUIN

Kwaamt ge in den tuin? Zie hoe de felle kleur Des najaars slaat uit de ordelooze perken, Hoe alle tinten naar den dood toe sterken. En heel de lucht bevangt een zoete geur.

Is dit niet schoon? Het rood der dahlia's En de asters met hun paars en wit gevedert In 't milde herfstlicht, dat zoo teer niet sedert Veel tijden was: een fijn en gouden waas.

Ga nu met mij de paden, laat de bloem

Die aan den rand groeit rustig 't kleed u stroken

En geef u argeloos en onverbroken

Aan deze weelde, die ik zalig noem.

Blijf zoo nu staan, zoo luisterstil 't gezicht. Onder dees boom, waar eenmaal de seringen Bloeiden in Mei — hoort gij dien vogel zingen? — Nooit zag ik uw gezicht zoo stil, zoo licht....

(Orplid. Uitgave van J. Ploegsma. Zeist).

Sluiten