Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZEE

O de zee — zie de golven berijden De kimmen rondom; in 't gedein En het spel hunner heuvlende zijden Verspeelt en ontwoelt zich een schijn,

Die vervluchtigt aan schuimende koppen. Wijl het grauwende water-vertier Op het strand na zijn vochtige kloppen Slaat om onze voeten het wier.

En hoor door de diepte verdreunen, Zoo half tusschen donker en licht, Een klank als het stervende kreunen Om één onvergeetlijk gezicht.

O zee, maak den hemel mij ruimer, Voer onder de sterren mijn boot. Daar waar 'k bij uw ruischen ontsluimer Tot eindlijke rust in uw schoot.

(Orplid. Uitgave van J. Ploegsma, Zeist).

Sluiten