Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDACHTER ALLEE

Wat is dan dit? Over gemaaide velden Van gele stoppels dreef een vreemd en schuchter licht" En aan het zwaatlend loof, nu zonneloos, ontwelde Een schemering die zinkt en vloeit tot evenwicht:

Een zilvren ijle glans drijft tusschen loof en loover En stijgt en daalt en hooger wast de kroon En 't is als viel een mist de stammen om en over. Een mist van glans en 't al staat daarin klaar en

[schoon —

Ik durf niet verder gaan maar wijl in dees genade. Een vage angst spelt nabij wat overlang ik zocht, Mijn ziel is op het punt een diep geheim te raden — Daar ruischt het loof langs mij en suist tot om de bocht

En 'k volg zijn suizen na dit blij verwachten,

De wind loopt uit en ik loop met hem mee

Maar 'k geef uw park, uw slot, uw gravenkroon,,

[Middachten, Voor 't zilvren glansen in uw schemerende allee.

(Orplid. Uitgave van J. Ploegsma. Zeist).

Sluiten