Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSAILLES

Dc wind deed tak en twijgen luchtig deinen,

Het wijde plein lag leeg, Wij kruisten 't snel, door 't stoffig zonneschijnen

Naar straat die steeg, Wij wonden ons om hoeken en door hekken,

Verwierven 't vrij gezicht Van huis en park ! een luisterrijk ontdekken

In 't zonnelicht.

Nu loopen langs het groene veld, dat dartel

Met spriet en pluim en veer Helt naar dat andere, dat met gekartel

Het eerste keer' En zien hoe of de vlugge glansen glijden

Of schaduws in die kom Die 'eng, zich tot den hemel kan verwijden

En gloorde en glom,

Langs beelden, nog in schemer niet verborgen

Van zomerloovergroei, Noch in het goud, dat hun een herfstge morgen

Aanruischte, omwoei, Als om hun grauw de wilde bladers jachtten.

Dat zij, opnieuw ontwaakt, Door schoonheid onder stervend schoone prachten

Staan aangeraakt,

Sluiten