Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS KLARE KINDEROOGEN.

Hoe zal ik dan vermogen, uw aldoorschouwend' oogen Te zien op mij gericht, O God, Uw stem te hooren: „Gij, tot Mijn kind verkoren, Hebt gij wel steeds gewandeld in mijn licht 1"

Mijn Heiland, dank Uw liefde! Hoe dikwijls ik U griefde Nog hebt Gij medelij! Nog mag ik tot U vluchten, Is niet vergeefs mijn zuchten — Mijn Jezus droeg de straf voor mij.

(Thimotheu,. Uitgave La Rivière ea Voorhoeve. Zw„ll.)

Sluiten