Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIELEZUCHT

Laat mijn taak mij voleinden; Houd mijn handen ter helfte niet stil;

Laat mij-zelf haar voleinden, Zoo het zijn kan Uw heilige wil.

Als mijn arbeid volbracht is, En mijn dag naar den avond zich neigt,

Doe mij zachtkens dan komen, Want mijn ziel naar Uw bijzijn toch hijgt.

Sluiten