Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET HUN POOTEN IN DE VAART

Met hun pooten in de vaart Staan de koeien

en ze loeien En ze zwaaien met hun staart En ze slurpen met hun mond. En de varkens, hoe ze wroeten

met hun snoeten In den vuilen moddergrond, En de eendjes zwemmen in het water

— Falderalderiere!

Wat gekwek en wat gesnater, Het zijn zulke drukke dieren! En de randen

van de landen Zijn van boterbloemen geel. Ach, ik zou zoo tusschenbei'en Om die bloemen kunnen schreien: Het zijn er zoo heel, heel veel.

(Nieuwe Venen. Uitgave G. F. Callenbach. NijkerkL

Sluiten