Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

Donkere Dagen 77

Het Oudje aan 't Spinnewiel 78

Des Harten Bitterheid 80

Het Lied 81

Leeuweriksken 82

J. JAC. THOMSON.

Belijdenis

Conincskinderen 89

In den Tuin 91

De Zee 92

De Engel 93 .

Middachter Allee 94

Versailles 95

Avond 99

Langs den Weg 101

J. M. WESTERBRINK-WIRTZ.

Als klare Kinderoogen igg

Moederweelde 108

Zielezucht . . • IO9

Motto | j j

Verlaten Kerk H2

Wintcr . . .' 113

Sluiten