Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij liever dan haar deernis op te wekken, zijn genegenheid intoomde tot een respecteerende vriendschap.

Bezien door den wierookwalm van vleierij, dien hare gasten tot haar deden opstijgen, die haar la Grande Arthénice of wel la Deesse d Athènes noemden, vertoont zij soms het beeld van ietwat hautaine, langoureuze waardigheid. Maar ik kan haar niet beter voor den geest stellen dan door te denken aan de Joconde, de statige Itahaansche met haar nimmer wijkenden glimlach, symbool van onaantastbare heflijkheid incarnatie van vrouwelijken adeldom.

Een leven 2.

Sluiten