Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijvleugels. En de onmetelijke, inelkander loopende zalen, geschikt om in te paradeeren en recepties te houden, maar niet om uit te lokken tot vertrouwelijk discours, vérving zij door eene reeks van kleine vertrekken, die ontstonden door dunne wanden of prachtige kamerschutten. De kleine hooge slotvenstertjes, die herinnerden aan de ascese der middeleeuwsche dames, deed zij wegbreken en er hobge en breede vensters voor aanbrengen.

Als zij haar gasten ontving, lag zij gewoonlijk half uitgestrekt op haar ledikant, dap in een nis van het vertrek, die men toen „ruelle" noemde was 'geplaatst. Ge moet niet meenen, dat deze receptie in het slaapsalet vrijheid van zeden beduidde, ze was gewoonte in dien tijd, gewoonte, door den zwakken gezondheidstoestoestand der markiezin in zwang gekomen, en er was zooveel stijl en zooveel statie in het vertrek en in de wijze waarop werd gerecipieerd dat het: „hony soit qui mal y pense" hier nadrukkelijk moet gelden

Met buitengewone grade dus, half uitgestrekt op haar divan, ontving de gastvrouw hare bezoekers. Met prachtige, half geopende kanten gordijnen was het alcove omsluierd statige pluimen bekroonden den baldakijn, en kostbaar geborduurde spreien dekten de rustplaats. Rondom het ledikant was dan het gezelschap vereenigd, de dames op hooggeleunde stoelen, de heeren op lage taboeretten. Lichtblauw als een zomerhemel waren de behangselen, die de oude ordinaire, brumachtig-roode kleuren hadden vervangen, de lange, rustige vensters van het salon bleu zagen uit over een weiverzorgden tuin naar de Tuilerieën. Er was een keur van blauw- en gouden draperieën, van uitgelezen kunstwerken, van Venetiaansche lampen en kristallen vazen, die, altijd met bloemen fent 9eUI verspreidden eener oünmer eindigende

Drie stemmingen komen naar voren in het leven van het Motel de Rambouillet. Ten eerste de deftig-voorname, daartegenover de gradeus-frivole, en eindelijk de geleerde.

Die deftig-voorname stemming kwam vooral tot uiting in de dagen van opkomst van het salon. De bloem van Frankrijk» adel en geesteüjkhdd maakte haar opwachting büde Markiezin

Sluiten