Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongemerkt moest hij de kleeren van zijn Meester verkleinen, en toen deze den volgenden morgen opstond vond hij zijn wambuis vier duim te kort. „Wat is er nu aan de hand", riep de ongelukkige uit, nog half in de diner-stemming van den vorigen avond. „Het is net of ik ben opgeblazen, — ik kan niet meer in mijn kleeren. Zou ik misschien te veel champignons hebben gegeten?" „Dat zou wel kunnen zijn", antwoordde de dienaar, die hem bij het ochtend-toilet behulpzaam was, „U hebt ontzaglijk veel gegeten! —" Daarop begon het slachtoffer angstig te worden, hij ontdekte dat zijn gelaat een grauwe kleur gekregen had. De klok luidde om naar de mis te gaan en, wanhopig, moest hij besluiten om in zijn chamberlouc den kerkgang te ondernemen. „Groote Hemel," riep hij uit „dat zou een fraai einde zijn, te moeten sterven aan een indigestie van paddenstoelen op zijn een en twintigste jaar." Dan vraagt hij smeekend om een tegengif, waarop de dienaar het volgend recept voorschrijft: neem een goede schaar, en maak Uw wambuis wat wijder." Toen eerst kwam hij achter de snakerij.

Bij het aanschouwen van al die levensvreugde wil het mij niet uit de gedachte, dat de gasten van het Hotel de Rambouillet kinderen waren van de Renaissance, de periode, die ondanks oorlogen en ontzaglijke revoluties in het geestelijk leven, in wezen gekenmerkt wordt door zonnige dartelheid. Hoe vèr staat dat alles af van de sombere stemming waarin de moderne mensch leeft. Hoe heerlijk vrij en frisch, vol van schoone, luchtige plaisanterie, bewoog men zich in die dagen van nog maar halve bewustheid, zonder de levensproblemen, zonder de levenssceptiek, waarmee een overrijpe cultuur de menschelijke ziel aandoet. En onwillekeurig komt de wensch naar boven, dat in den nieuwen tijd, die na den wereldoorlog zal verschijnen, en die, evenals de zestiende en zeventiende eeuwen, een tijd van wording zal wezen, iets van de onbevangenheid, van de spontane levensvreugde over dermenschen zal komen, die ons helaas! zoo schaarsch is toebedeeld.

Luchtig en vroolijk was de joyeuse stemming van het Hotel de Rambouillet, gracieus was hare uiting. De feestelijke bijeenkomsten waren, vooral in het begin, nog geheel

Sluiten