Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Mademoiselle dc Scudéry.

Toen. JuÜe d'Angennes. de dochter van Madame de Rambouillet was gehuwd, begon het leven van het salon te verzwakken. Julie was onder de eersten geweest die er het discours animeerde en haar invloed op de purificatie der taal en conversatie is grooter geweest dan die van eenige andere persoonlijkheid uit het mifiieu. Mocht de geleerdheid en de conversatie kwijnen, even erg was het. dat ook het joyeuze element werd weggenomen. Voiture stierf, en beroofde het fcalon van zijn pikanten toon. Zoo was de oude fleur en zwier aan het verkwijnen tegen het uitbreken der Fronde die den genadeslag gaf. Temidden van de politieke stormen die kwamen opsteken, ging men zich hoe langer hoe meer verwijderen van het schitterend millieu der markiezin, dat op ^JuT9" " «n™***** maatschappij was ingericht. De hlSSSTSJ^r^ aawepea door den politieken tn^Zt ' de Gas,tvr,ouw nimm« in haar miUieu had

ETST y ,Cn ontvlxKh^ Pa^. ^ de Markiezin zelve 9chcel jerug op haar landgoed Rambouillet. Zij 1 tV\ haaf Oezondheid hoe langer hoe zwakker! twïten^ ArV™1 We^fn vc?duisterd door aanhoudende twisten met de abdis van Yères, haar jongste dochter. Eenschaduw ^k°mmcrd sticrf * ^r millieu nalatend als een schaduw van vroegere grootheid.

Maar de gedachte van het salon was niet gestorven/Een MllfTTf^ ft ^ van Mme de RaXuüK vaï^ ^Iy^tte,haai VOOrt- Zi>'is de geschiedschrijfcS TV*0 Afleest hebben voorbij zien oedaan e I Li i 9^ * °nd<* vermomde

Fwf ? d b5lan?1riJ,?te, Personen die zij van nabij in het Hotel de Rambouillet had gekend. Haar kunst is vol over-

Sluiten