Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewegingen, van alle schandalen, van alle zonden maar één ding ontdekken: de verveling, de innerlijke melankolie. Onder Lodewijk XV doorziekte zij de geheele Fransche samenleving, en verzwakte haar moed, haar initiatief. •— Maar meer dan den man maakte zij de vrouw, met haar fijner gevoelsleven en haar grillige karakter tot haar slachtoffer.— „J'ai une admiration stupide pour tout ce qui est spirituel", — dat was de bekentenis die ééne vrouw voor allen kon hebben gedaan.

De vrouw is geheel geest, en omdat zij louter geest is, gevoelt zij een woestijn binnenin haar wezen. Er is geen hooger kracht die haar schraagt, geen teederheid die haar verwarmt, haar leven bestaat uit een vagebondage van gedachten, die haar elk oogenblik terug laat vallen in de teleurstelling. Vandaar haar val, vandaar de onverschilligheid die haar geweten bederft, vandaar die nerveuze geneugte, die al wat zij aanraakt een smaak geeft als van asch.—

Uitgeput door geneugten, ziek van de festijnen, van den rijkdom van spijzen die haar slapelooze nachten gaven, en door de zenuwflauwtes die tegen het einde der achttiende eeuw ware crises werden en de dames de wanden van heur slaapvertrekken deden capitonneeren, zoo hevig als de aanvallen haar konden beproeven, overspannen door romans, door philosophie, door dolle gesprekken, wierp zich de achttiende eeuwsche vrouw met een ontembaren hartstocht op de wetenschap.— In de salons van het einde der achttiende eeuw vormt men gezelschappen van twintig tot vijf en twintig personen,die een cursus houden over physica, maar de hartstocht voor de geneeskunde overtrof alle andere wetenschappelijke strevingen. De vrouwen van dien tijd waren in hare wetenschappelijke neigingen evenmin schuchter als in het mondaine leven, zij hanteerden het scalpet dat het een aard had, en het verhaal deed de ronde, dat de comtesse de Croigny zich zoo interesseerde voor de anatomie, dat zij op reis een lijk meenam in haar rijtuig om daar sectie op uit te oefenen.

Sluiten