Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taalde, rijmde, sprookjes verzon en synoniemen ondeedde, en waar vooral de vaardigheid van het gesprek een zeldzame oefening gaf in literair oordeel en in gevatheid. En de salonnière bezigde die bekwaamheden ter dege om haren invloed te doen gelden.— De vrouw is de muze van den schrijver, de rechter, de publieke Souvereine der letterkunde. De wijsgeerige theorieën, vaak door haar gëinspireerd, moeten haaf behagen en ghmlachend naderen, als zij kans willen hebben publiekelijk te worden aanvaard. Zie de vrouw regeeren in het theater, waar zij haar afzonderlijke loge heeft om rendezyous te geven en door de kleine kijkglaasjes die in haar waaier zijn aangebracht, haar rivalen te monsteren. Zie haarheerschen over het tooneel! Zij beslist omtrent het succes of den val van een tooneelstuk, haar applaus redt een tragedie die vallen zal, haar verveeld gegeeuw doet een tooneelstuk vallen dat op het punt staat er te komen. Haar gril regelt het lot van den schrijver, die zijn beroemdheid prijs geeft indien hij den zoeten plicht verzaakt haar salon te betreden en te dingen naar haar gunst.—

Sluiten