Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen met de prinsen van den bloede en ze bekwaam te verklaren voor opvolging op den throon. Het testament des Konings wees aan den Hertog du Maine de invloedrijkste rol toe in het toekomstige regentschap. Het testament werd niet gevolgd, maar de duc en de duchesse du Maine waren een tijdlang het onderwerp van hatelijke gedichten. De duchesse du Maine intusschen, was vol intrigues, zij trachtte zich te verzekeren van een partij in het parlement, en zóó hevig was haar begeerte, dat zij zich in een oogenblik van toorn de woorden het ontvallen, dat, als men eenmaal de bevoegdheid had verkregen op te volgen op een throon, men, eerder dan zich de goede gelegenheid te laten ontnemen, het Koninkrijk aan de vier hoeken in brand moest steken.

Sluiten