Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoon, van de zijde der beschermelingen een methode om beroemd te worden.

De Cour de Sceaux lijkt iets op het Hotel de Rambouillet. Als in het Hotel de Rambouillet is er grandeur van leven, geestelijk discours, groote stijl, en, aan de andere zijde, zijn er vermaken en malle vreugden, tuinpartijen, herderinnefeesten. Maar de groote tegenstelling ligt in de bedoelingen. Het Hotel de Rambouillet ging in wezen uit van eene streving naar kuisching van zeden, naar sierlijkkeid en zuiverheid van taal en gewoonten, het stelde zich een zedelijk en aesthetisch ideaal. En als er stijl en sier was, dan waren dat zijdelingsche gevolgen van die innerlijke bedoelingen. Maar in de Cour de Sceaux wilde men het leven uitvieren, men wilde genot, men bereikte genot, .en genoot stijlvol en sierlijk.

De persoonlijkheid van de Duchesse du Maine komt met die van Madame de Rambouillet voornamelijk hierin overeen, dat beide vrouwen de eerbaarheid hebben hooggehouden. Maar bij Madame de Rambouillet was dat een gevolg van de zuiverheid van haar innerlijk leven, bij de Duchesse du Maine van haar ambitie en grenzenlooze zelfoverschatting. Veeleer vertoont haar karakter verwantschap met dat van La Grande Demoiselle, dorstend naar roem en macht, slachtoffers van heur wilde phantasieën, als beide vrouwen zijn geweest. En toch eenige, hoewel zéér verre, verwantschap vinden wij ook met Ninon de 1'Endos. Want evenals haar trok het weelderige, het bruyante leVen deze Duchesse du Maine aan. Maar bij Ninon de 1'Endos zette het zich om in warmen intimiteit, bij de duchesse du Maine integendeel in onverzadigbare luxe en glans naar buiten.

Wij gevoelen de achttiende eeuw aanruischen in het salon der duchesse du Maine, de achttiende eeuw met zijn schitterend gewaad, met zijn duizelingwekkende intelligentie, maar met zijn voos, ledig, verdrietig wezen, dat ook het wezen was van dit nerveuze koningskind, dat met haar van prachtige kanten omsluierde, tengere armen de kern van het leven wilde grijpen en het leven niet vatten kon, want alle dingen werden alleen maar speelgoed in haar kleine handen.

Sluiten