Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar vol van dankbaarheid waren de Dinsdagsche gasten voor de zeldzame geestelijke genoegens, welke de gastvrouw hun verschafte. Zij presideerde die zittingen als waren ze academische conferenties. Ieder bracht mede wat hij geschreven had, en de gastvrouw gaf zelve daarin het voorbeeld.

Want daar alleen, in dien kring van getrouwen, dorst zij haar gedachten te openbaren, en publiciteit te geven aan bare geschriften. Madame de Lambert heeft achting voor de letterkundigen, en gaat met veel tact en reverentie met ze om. En zij vinden in haar hun teedere, ernstige en toegewijde vriendin, zoo zéér, dat la Motte eens in een hartstochtelijk vers uitriep t

„Tu fis pendant vingt ans le bonheur de ma viel"

Sluiten