Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rue de Beaune, waar ook Voltaire en Madame de Staalde Launay wel kwamen. d'Alembert kon een oolijke snuiter zijn. Zijn scherpe, doordringende stem had onweerstaanbaar komieke intonaties en hij kon meesterlijk andere menschen nabootsen. Madame du Deffand kreeg een levendige sympathie voor den jongen d'Alembert, ze mocht hem om zijn genie, zijn armoede, zijn kinderlijke vroohjkheid, — en haar genegenheid groeide allengs zoozeer aan, dat ze hem iederen dag wilde zien. Zoo kwam zij er toe, te gaan concurreeren met Mme Geoffrin En in het salon Saint Joseph, Rue Saint-Dominique te Parijs, slaagde zij tijdens haar laatste dertig levensjaren er in, een schitterend gezelschap bijeen te brengen Tusschen de vuurroode tapijten bewogen zich daar Fontenelle. Montesquieu e. a., maar de toonaangever was d Alembert, de sublieme wiskundige, gelijk zij placht te zeggen, de altijd gevierde en altijd aanwezige favoriet van de gastvrouw.

In 1754 toen zij d'Alembert met strijd in de Académie f rancaise bracht, kon men denken, dat Mme du Deffand

w?v1°^V?Waa,rd h5bbcn VOOr de Encyclopaedisten. In werkelijkheid verklaarde zij zich slechts voor d'Alembert De groote smart van haar leven is geweest, dat zij d'Alembert verloren heeft. Zij had na haar wederkeer uit Bourgogne te Parijs, een jonge vrouw, Mlle de Lespinasse. bi,' zich in dienst genomen om haar huishouden te bestieren, een vrouw zonder veel schoonheid, maar met geest en aantrekkelijkheid. Mlle de Lespinasse slaagde er l^ d'Alembert te bekoren en Mme du Deffand moest ondervinden, dat aan Mlle de Lespinasse de gelegenheid werd gegeven in haar salon te heerschen en aanbeden te worden, op oogen!

5rÏÏT,■ u ZtJ eViet,WaS' Pe bittere herinnering hieraan droeg zij haar verdere leven bij zich, en zij behield er een

keft verlaïr * inteUeCtUeelen' die haar nimmermeer

Een leven 6.

Sluiten