Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII

Het Salon van Holbach.

Intusschen, de philosophen zochten naar kringen waar zij geheel thuis waren, waar zij zich konden verdiepen in hun gedachtenwisselingen, zonder onderworpen te zijn aan de etiquette van het voorname leven en zonder de bijgedachte te hebben, dat zij er kwamen om carrière te maken. Het wezen van het Salon begint zich tegen het einde der achttiende eeuw te wijzigen, de mondaniteit wijkt, het zuiver wetenschappelijk salon, de intellectueele kring begint uitgang te krijgen in het sociale leven, het leven van den louteren geest gaat het leven van zwierige feestelijkheid vervangen.

Ik wil U thans spreken over één salon uit den tijd der Encyclopaedisten dat, in tegenstelling tot de milieus die hiervoor behandeld zijn, meer speciaal het wezen had van wat men noemde de „synagoges philosophiques." Het is het beroemde salon van Baron Holbach.

Ik leid U thans niet binnen in een aristocratisch milieu, wij bezoeken een salon dat een burgerlijk, maar ook een toerair-wetenschappelijk karakter draagt. Het salon Holbach is eigenlijk niet alleen een salon, het is een table d'hote, ten behoeve der philosophen aangericht. De gastheer was Baron Holbach, die in 1723 te Hildesheim werd geboren. Hij was schatrijk, en kon zich daarom de luxe veroorloven een cabaret op te richten voor heel Europa, wamt alle eenigszins belangrijke vreemdelingen kwamen zich bij den heer Holbach presenteeren. Hij ontving in den regel twee malen per week. Donderdags en Zondags, en noodigde meestal 10, 12, soms wel 15 of 20 gasten, 's winters in de Rue Royale SaintHonoré, 's zomers te Granval in het dal van Montmorency. Men dineerde om twee uur. Een oude lekkerbek, de abbé Morellet, heeft getuigd dat het maal opulent was, de wijn

Sluiten