Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar men moet niet gelooven dat de wijsgeerige leerstellingen van Holbach en de zijnen overal gunstig werden ontvangen.

Op de oogenblikken waarin de Encyclopaedisten hevig werden aangevallen, was Holbach het eerste slachtoffer. „Het regent bommen in het huis van onzen vriend", schreef Diderot eens gekscheerend, „en ik vrees dat een van onze artilleristen er niet goed zal afkomen". Het werd gevaarlijk een vriend van Holbach te zijn, en Diderot, die hem behulpzaam was bij de redactie van zijn werken, liep om die reden gevaar in de Bastille te worden geworpen. Een jonge man, die exemplaren van zijn boeken verkocht, werd tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Helvetius ried hem een oogenblik, zijn penaten vaarwel te zeggen, maar hij kon ten slotte toch in Parijs komen. Een geweldige haat had hij tegen de Engelschen, en toen hij twee maanden in Engeland in balhngschap vertoefde, riep hij uit: „O Parijs, hef Parijs, wanneer zal ik U terugzien? Gij Franschen zijt hchtzinnig en dwaas, maar ge zijt mij honderd maal meer waard dan die trieste denkers hier."

Sluiten