Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII.

De invloed van Rousseau op de Fransche vrouw.

Ik zou buiten het voorgenomen bestek komen, indien ik U thans nog meerdere salons uit den tijd der Encyclopaedie ging noemen. Nog even wil ik echter vermelden eenige nieuwe philosophische salons: die van Mme Necker en Mlle de Lespinasse.

Na 1764 deelden Mme Necker en Mlle de Lespinasse met Mme Geoffrin de eer om de philosophen en corps in hare salons te ontvangen. Op de diners van Mme Necker vertoonde men zich gaarne, en Mlle de Lespinasse, die wij kénnen uit het salon van Mme du Deffand, wie zij d'Alembert had ontstolen, zette in eigen kring het gezelschapsleven dat zij bij Mme du Deffand had aangevangen voort. Madame Necker en Mlle de Lespinasse behooren, evenals Mme d'Epinay, tot een nieuwe generatie van vrouwen, die vooral liefde hadden opgevat voor het werk van Rousseau, en ik wil LI, om de kentering der tijden te doen begrijpen, ten slot van mijne beschouwingen in het kort den invloed doen kennen van Rousseau op de vrouwen van zijn tijd.

Op een avond na het souper in het Palais Royal, op een van de petits jours, terwijl de dames zaten te handwerken om hun tafel, en de heeren heen en weer wandelden door de groote zaal, kwam het gesprek opeens op de Nouvelle Héloise van Rousseau. Mme de Blot, die gewoonlijk gematigd en rustig was, begon een zoo heftige lofrede te houden, dat de hertog van Chartres en de andere heeren naderbij kwamen en cercle maakten om de tafel. Mme de Blot zette ontstuimig de verdediging van haar stelling voort, wond zich hoe langer hoe meer op, en eindigde met uit -te roepen, dat er geen

Sluiten