Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viel het gemis aan een jovialen omgang met haar zuster nauwelijks op. Integendeel ze ondervond het als een voordeel, dat deze gevierdheid tegenover de nonchalance, waarmee Clémence gewoonlijk behandeld werd, haar als jongere de meerdere maakte.

Clémence liet het koud, of ze in haar kringen opgang maakte ; wat gaf ze om complimenten, waarvan ze het meenen in twijfel moest trekken. Wat deed je met plots oplaaiende sympathieën, die binnen een mirimum van tijd verkoelden .... Bals, diners, fancy-fairs, waarover Bep in enthousiasme kon raken, lieten haar hoe langer hoe onverschilliger. Telkens opnieuw had ze zich die afleidingen voorgespiegeld als een streelend genot, een uiterste zorg besteed aan kapsel, toilet en bloemen ; ze had er zich warm over gemaakt, als Bep en honderd anderen, die haar leege dagen vulden met zulke nietigheden. Ze had óók verrukt gepraat over een nieuw costuum, met Bep enthousiast besproken welke bloemen er het best bij tintten; met een staaltje zelfs was ze naar den bloemist gegaan. Als de festiviteit zou beginnen, had ze op de meest innemende manier haar entrée-de-chambre gemaakt, gebogen en geknikt en geglimlacht. De glanzende spiegels hadden haar overtuigd, dat ze aantrekkelijk was in het licht toilet, bij het donker golvend

haar en de stralend bruine oogen. „La reine,"

Vermaakt had zij zich met dit spelletje van koketterie, zooals een kind zich vermaakt met het speelgoed van

Sluiten