Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch toen de pakjes kwamen, het een na het ander, elk een vonkje vroolijkheid binnenbrengend, was stilaan een blije stemming over haar gekomen. Ze had in zich opgenomen de warmlichte kamer, zich verwonderend, hoe ze van het meubilair soms een afkeer had gehad. In plaats van norsch en drukkend-van-zwaarte vond ze nu de groote kast, de tafel, de hooggerugde stoelen zoo kloek op hun plaats staan. Ze had gekeken naar de vroolijke gezichten rondom, was zich bewust geworden, dat ze óók hield van Mama, Bep en Jos. Misschien, wanneer zij zich meer aanpaste, toegankelijker werd .... Ze had willen vragen, of dit niet prettig was, vertrouwelijk bij elkaar zijn, zonder het eeuwig geharrewar.

Ineens was ze opgewipt en thee gaan schenken aan de theetafel, waarop een lichtje flikkerde achter glaasjes met huiskamertafereeltjes, die altijd bekoring voor haar hadden gehad. Prettig was het te zorgen voor ditvroolijk clubje.

Rondgaand met het presenteerblad, waarop de dampende kopjes, had zij zich verweten in het begin tegen dezen avond te hebben geprotesteerd. Je kon evengoed in iets anders bezuiniging zoeken, en zulk huiselijk plezier verwarmde toch wel.

Vroolijk verging de avond. Stapels papier, houtwol en leege doozen lagen in behaaglijke nonchalance verspreid over het Deventer karpet.

Sluiten