Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen .... Ik neem 't hoogst kwalijk zoo over mijn verloofde te durven uitvaren.

„Uitvaren," herhaalde Clémence.

„Natuurlijk; iemand te wantrouwen staat gelijk met het noodige kwaad opdisschen. Ik dacht, dat jij dat wel wist."

„Wanneer hij niet je man ging worden, zou 'k niet weten waarom hem in minder goed daglicht te stellen, 't Lijkt me ontzettend, wanneer je later ongelukkig zou worden. Niets moet moeilijker te dragen zijn dan een ongelukkig huwelijk ;.... ik heb r zooveel van gehoord en over gelezen .'t Is alleen, omdat ik je liever gelukkig zie, dat ik aanraad je te bedenken. De kaarten zijn nog niet rond ; enkelen pas weten van het nieuws".

„En morgen zal onze familie, zal héél Amsterdam het weten," bitste Bep en ze lachte spottend.

„Maar zeg dan eens," vroeg Clémence geagiteerd, — „ik ben André gisterenavond goed nagegaan — geloof je niet, dat het hem te doen is met je te pronken ? Zijn knappe vrouw zal je worden, die bezoeken mag ontvangen, zijn inboedel beheeren, zijn tafel sieren, de laatste snufjes dragen. Zeg eens éérlijk, Bep — waarom moet je ook dadelijk driftig worden — meen je daaraan genoeg Ie hebben ?

„Volkómen genoeg".

„Ik kan 't niet gelooven; zóó oppervlakkig ben je nooit geweest. Denk toch eens dat dit n levens-' kwestie is".

Sluiten