Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„*t Is mij natuurlijk om het even, of je komt of niet komt." André stak glimlachend een sigaret aan, mikte den afgebranden lucifer in den haard, denkend: ..ziezoo, die zal wel thuis blijven; één, die me zóó in de gaten heeft, moet ik uit de buurt houden".

„Van plezier zal niet veel sprake zijn", ontviel Clémence scherper dan ze gewild had. „Voor jullie is 't bepaald amusanter, als 'k niet van de partij ben * Een afkeer vlamde in haar, toen ze uitdagend-kalm ineens vroeg: „wees zoo goed, mij bij je Mama te excuseeren; ik ga eten bij tante Cor.

Toen zij de deur achter zich had toegetrokken, en Bep klaterend het uitbundig lachen van André naast zich hoorde, dacht ze 'n oogenblik, één oogenblik maar: „zou zij gelijk hebben, en ik verblind zijn voor André's gebreken?" Maar toen hij triomfantelijk vroeg: „Ben 'k daarin niet magnifiek geréusseerd ?... wat *n air heeft die zus van jou; goed, dat mijn vrouwtje, mijn heerlijk Beppeldnd, zoo niet is," was ze alweer onder zijn bekoring, zei ze, met een slag op zijn knie, „ja man !

Tante Cor liet door de telefoon weten, dat ze, werkelijk tot haar spijt, Clémence niet hebben kon, dat ze familie over kreeg van buiten.

Clémence vroeg zich af, of niet onder aan de tafel een plaatsje voor haar gereserveerd kon worden. Maar ze tele-

Sluiten