Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foneerde luchtigjes terug : ,,'k Wil u volstrekt niet dérangeeren, tante; ik dacht eigenlijk, dat alleen Eugenie en haar man (tantes dochter en schoonzoon) overkwamen."

In de verte bracht een hooge stem opheldering : „ja,

Uus en Chef zijn er al, maar er komen óók nog "

Dan volgde een opsomming van gasten, waarvan Clémence de meeste kende van de bruiloft van Eugenie.

„Ik houd het dan te goed. Prettige Zondagen, tante 1" Ze hing de spreekbuis aan de haak, zuchtte even.

Het werd een doodstil, eenzaam Kerstfeest.

Om vijf uur waren Mama, Jos, Bep en André met de auto der van Zuylenhovens vertrokken. Jos had ongevoelig beweerd : „goed maar, dat jij niet meegaat; met z'n vijven in 'n auto staat in-burgerlijk, en ik had moeilijk kunnen loopen met m'n lak-bottines."

Mama had uit het portier gewuifd. Net of zij voor haar plezier thuis bleef!

Wat n eentonige dag....

Het praatziek manneke van de bibliotheek had óók verstand van boeiende boeken ! Het prul, waarvan hij wonderen had opgehangen, had niet de minste bekoring. Ze schoof het wit-omkafte boek, dat op den rug een lang getal droeg, van zich af.

Het beste, maar flink te gaan studeer en ; niemand zou nu van de gamma's en études hinder hebben.

3

Sluiten