Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooiets ging bij Mama oor-in, oor-uit; zij was op gebied van financiën ondoordacht als 'n kind. En... de tegenwoordige tijd eischte juist voor de materiëele zorgen veel aandacht. Natuurlijk, prettig was het niet, maar wilde dan Mama dat bij haar alles even vlot en makkelijk van stapel liep? Er moest op een of andere manier in de bres worden gesprongen. Wat haar betrof, ze wilde wel een betrekking zoeken; maar geen twijfel, or heel de familie zou er tegen protesteeren. Op kantoor kon ze gaan... In rekenen echter had ze nooit uitgeschitterd, daarenboven kon het eentonig kantoorleven een knak worden voor haar energie. Het éénige was haar muzikaal talent ten nutte te maken, les te geven aan beginnelingen. Jarenlang had ze les genomen ; met eenige aanwijzingen van haar leeraar zou primair onderwijs weinig of geen moeilijkheid opleveren.

„Om les te gaan geven ? daarin zie ik volstrekt geen bezwaar," verzekerde op de volgende les mijnheer Marchand. „U bent altijd een accurate leerling geweest ; ik veronderstel, dat u als leerares uw goede hoedanigheden dubbel te pas zult brengen. Het vergemakkelijkt de zaak enorm, dat diploma geen vereischte is. Ik zal u een leergang geven en eenige aanduidingen omtrent het eerste onderricht.

„Eenige leerlingen bovendien?" Clémence vroeg het vrpolijk-Iachend.

„Nu, daarvan is de mogelijkheid niet buitengesloten.

Sluiten